Gemeente Belangen Totaal Lokaal tegen verhoging toeristenbelasting

IJlst-  Gemeente Belangen Totaallokaal (GBTL) is faliekant tegen een verhoging van de toeristenbelasting van € 1.00 naar € 1,25.

Dit is een verhoging van 25% die de ondernemers in de verblijfsrecreatie ‘door de strot krijgen gedrukt’. Dit staat in geen enkele verhouding tot de inflatiecorrectie van de afgelopen 3 jaar totaal 1.83%. De verhoging moet  een slordige € 400.000,- opbrengen in de gemeentelijke kas.

Daarnaast worden veel van deze ondernemers ook nog eens getrakteerd op een verhoging van de OZB.
Een onverteerbare zaak net nu de ondernemers in de verblijfsrecreatie na de crisis een beetje ‘bij de wal opkruipen’. Eigenlijk ook een vreemde gang van zaken vooral na het in gang gezette z.g. ‘toeristische huis’ dat de gemeentelijke bemoeienis met het toerisme moest terugdringen.

‘Kennelijk staat dit ‘ regiomarketing-huis’  op instorten want de ondernemers moeten de zaak waarschijnlijk stutten met de extra verhoging van de toeristenbelasting.
Wij prijzen ons uit de toeristische markt met een dergelijke verhoging. De boekingen worden momenteel in de sector al helemaal bepaald door ‘de weerprofeten’. Slecht weer op komst betekent vaak geen boekingen.

De voorgenomen belofte van het  college dat er verder de komende vijf jaar geen verdere verhogingen zullen plaatsvinden  vinden wij  ‘een doekje voor het bloeden’. Deze verhoging moet van de baan. Als het om het geld gaat dan vinden wij het beter om  te bezuinigen op de 17 miljoen kostende ‘Centrale Huisvesting’  om maar een voorbeeld te noemen, aldus fractievoorzitter Peter Walinga.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *