Geld voor het idee voor uw wijk, dorp, stad en of regio

De gemeenten Súdwest-Fryslân en de Friese Meren hebben voor dit jaar 500 duizend euro beschikbaar gesteld om uw wijk, dorp stad of regio vooruit te helpen.

Hierbij kunt u denken aan projecten op het gebied van vervoer, cultuur, duurzame energie, landschap en zorg. De provincie heeft met het Iepenmienskipsfûns middelen beschikbaar om goede plannen mogelijk te maken.

Op de website www.streekwurkloket.nl kunt u de informatie vinden over het indienen van een plan of project.

Het belangrijkste is dat u uw idee niet alleen uitvoert, maar samen met anderen. Aanvragen hoger dan € 10.000,- dient u in voor 31 maart. Aanvragen lager dan € 10.000,- kunt u het hele jaar indienen.