Geld voor Gysbert Japicx jaar

De Provinsje Fryslân terkt € 50.000 uit voor het herdenkingsjaar van de schrijver Gysbert Japicx.

Volgend jaar is het het 350e van de man die een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan de Friese taal. Het geld gaat naar het Gysbert Japicxhuis

Dit museum organiseert in 2016 verschillende activiteiten om het sterfjaar van Japicx te herdenken. Waaronder een kindermusical, lezingen en een wandeling.