Geen vlag meer op het stadhuis bij stadsfeesten

Het college van Súdwest-Fryslân heeft een nadere uitwerking van het vlagprotocol vastgesteld en hieruit blijkt dat er op de gemeentehuizen alleen nog gevlagd gaat worden op dagen die vallen onder het landelijk vlagprotocol.

En daarmee gaat de discussie rondom welke vlag waar en wanneer moet hangen een nieuwe discussie in.  Want 0p verzoek van de organisator van een evenement kan de gemeente Súdwest-Fryslân een vlaggenmast plaatsen bij de gemeentehuizen in Workum, Witmarsum, IJlst, Bolsward en Sneek.

Heamiel, Bolletongersdei en de Fietselfstedentocht vallen volgens de gemeente onder  het kopje evenementen en zal dus bij deze feesten de grote vlag niet meer wapperen vanuit het stadhuis maar zal gebeuren vanaf een vlaggenmast voor het stadhuis.

Als er gevlagd wordt, wordt er gevlagd met de Nederlandse vlag (verjaardagen Koningshuis met oranje wimpel*) vanuit de gemeentehuizen en kerktorens, die eigendom zijn van de gemeente. Dit zijn de gemeentehuizen van Workum, Witmarsum, IJlst, Bolsward en Sneek en de Martinitoren Bolsward en Martinitoren Sneek. De gemeente is in dit geval verantwoordelijk voor het vlaggen.

Het gaat om de volgende data:
Verjaardag prinses Beatrix* 31 januari (1 februari)
Verjaardag Koning Willem-Alexander* 27 april (26 april)
Dodenherdenking 4 mei (4 mei)
Bevrijdingsdag 5 mei (5 mei)
Verjaardag Koningin Maxima* 17 mei (18 mei)
Veteranendag laatste zaterdag in juni
Formeel einde 2e wereldoorlog 15 augustus (16 augustus)
Verjaardag kroonprinses Amalia* 7 december (8 december)
Landelijk Naturalisatiedag (Koninkrijksdag) 15 december (16 december)

Als een gemeentehuis niet (meer) in eigendom is van gemeente Súdwest-Fryslân wordt er vanuit de gemeente niet meer gevlagd. Als dorps- en wijkbelangen dit wel graag willen, dan kan de gemeente op verzoek een vlaggenmast plaatsen bij het voormalige gemeentehuis. Het dorps- of wijkbelang kan dan zelf vlaggen. Uiteraard kan ieder dorps- of wijkbelang ook afspraken maken met het plaatselijk kerkbestuur als men wil vlaggen vanaf een kerktoren.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.