Geen rioolheffing per kubieke meter waterverbruik

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân adviseert de gemeenteraad om niet over te gaan tot een rioolheffing per kubieke meter.

Op 7 januari 2014 heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd een notitie op te stellen over de mogelijkheden hiervoor.

 

Uit de vandaag vastgestelde notitie ‘Rioolheffing 2015 per kubieke meter waterverbruik?’ blijkt dat de rioolheffing per kubieke meter geen goede keuze is. De kosten van de rioolheffing nemen toe en er vindt een grote verschuiving van belastingdruk plaats die vooral ten koste gaat van de bewoners van huurwoningen. Het college vindt dit niet wenselijk. Daarnaast blijkt ook het principe van ‘de vervuiler betaalt’ niet op te gaan. De hoogte van de rioolheffing beïnvloedt het gedrag rond waterverbruik nauwelijks, zo blijkt uit verschillende onderzoeken van onder ander de Universiteit Wageningen.

Rioolheffing is een belasting die geheven wordt voor het gebruik van de riolering. De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak, die wordt betaald via een rioolheffing. De gemeenteraad kan kiezen van wie hij rioolheffing heft. Op dit moment heft Súdwest-Fryslân van zowel de eigenaar als de gebruiker van percelen een rioolheffing. Eigenaren van woningen en bedrijfspanden en andere niet-woningen betalen een vast bedrag van € 114,85 per jaar en de gebruikers van woningen betalen een vast bedrag van € 77,52 per jaar.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.