Geen passantenhaven aan 't Oordje

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten dat er geen passantenhaven komt aan ’t Oordje in Bolsward.

Voor de passantenhaven heeft het college € 400.000 gereserveerd maar uit nieuwe berekeningen blijkt dat voor de aanleg van de passantenhaven tenminste € 600.000 nodig is.

“Het verschil is te groot,”, verklaart wethouder Maarten Offinga. “Ik begrijp de teleurstelling van de watersportvereniging. Maar ik hoor ook begrip dat het verschil te groot is. Het college vindt het ook jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Ik ga me er in ieder geval sterk voor maken dat er financiële middelen vrijkomen om de binnenstad van Bolsward gastvrijer te maken”.

De plannen bestonden uit de aanleg van passantenplaatsen en sanitaire voorzieningen, de verplaatsing van de bestaande schiphuizen en de voorbereiding van een watersport gebonden bedrijfs- en serviceterrein. Dit project maakt deel uit van het Masterplan Waterfront Bolsward en het Friese Merenproject.