Geen nieuwe gasaansluitingen woonhuizen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (VET) in werking getreden. De wet houdt in dat gemeenten, ook de gemeente Súdwest-Fryslân, vanaf die datum geen vergunning meer afgeven voor aansluiting op het gasnet voor nieuwbouw. De VET regelt de overgang van fossiele naar duurzame energie. De wet bevat daarnaast een regeling met extra ruimte voor experimenten met duurzame energie.

Aardgasloze nieuwbouw is een van de eerste stappen om aan de energie-opgave van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. De energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Het gebruik van fossiele energie moet omlaag tot dichtbij nul in het jaar 2050. Elektriciteit wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen worden voornamelijk verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun productieprocessen aangepast en er wordt niet meer op aardgas gekookt.

 

Wethouder Erik Faber: “De gemeente Súdwest-Fryslân bereidt plannen voor hoe de overgang naar gasloze wijken in de komende jaren moet worden vormgegeven. Daarbij spelen de communicatie met de inwoners en de samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties een belangrijke rol.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.