Geen kernafval in Súdwest-Fryslân

In een deze zomer uitgekomen rapport van TNO zijn een aantal locaties in Noord Nederland aangewezen als mogelijke ondergrondse opslagplaats voor kernafval vanaf 2100. Eén van die locaties is onder Sneek. De gemeente Súdwest-Fryslân is hier absoluut op tegen net als tegen opslag op andere plekken in de gemeente.

Internationaal neemt men aan dat de ondergrondse opslag van kernafval op lange termijn het meest veilig is. Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om voor 2017 een plan te maken voor ondergrondse opslag in 2100. Het rijk heeft in 2011 deze opdracht gegeven aan TNO. Deze zomer kwam het rapport uit. Hierin staat dat kernafval opgeslagen kan worden in zoutkoepels en diepe (versteende) kleilagen in Noord Nederland. Eén van die kleilagen zit 500 meter onder Sneek. De gemeente Súdwest-Fryslân is hier absoluut op tegen.

Door het rapport van TNO zijn burgemeester en wethouders vanaf begin september bezig met een stuk om de raad van Súdwest-Fryslân hier over te informeren. In de raadsvergadering van 25 september is er ook in de raad gesproken over dit onderwerp bij de behandeling van een motie. Alle raadsfracties zijn tegen deze ontwikkeling. Het college zal de raad van Súdwest-Fryslân op korte termijn op de hoogte brengen van haar bevindingen. Zodat de raad een besluit kan nemen op grond van de juiste informatie.

Wethouder Maarten Offinga zegt hierover: “Het college spant zich tot het uiterste in om kernafval buiten onze gemeente te houden. Dat doen we met het voeren van formele bezwaarprocedures, lobby, bestuurlijke gesprekken op het hoogste niveau, samenwerking met andere organisaties en het geven van persverklaringen. Kortom met inzet van het hele politiek-bestuurlijke instrumentarium. Dit mag niet gebeuren!”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.