Gedeputeerde Staten: "Windmolens langs Afsluitdijk kan niet"

De Leeuwarder Courant plaatste vandaag een uitgelekte brief van provinciebestuur waarin stond dat er geen molens langs de Afsluitdijk geplaatst kunnen worden.

Volgens Gedeputeerde Staten kan dit niet omdat in de structuurvisie alleen het windmolenpark staat beschreven in het IJsselmeer. De gemeente vindt dat onzin, want de structuurvisie zou gewoon aangepast kunnen worden.

Volgens de gemeente heeft de structuurvisie geen juridische status, daarnaast vindt de gemeente het vreemd dat na de vier hoorzittingen de keus nog wel voorgelegd wordt aan de Provinciale Staten.