Fryske wiken op Brede School Bolsward Jenaplanschool De Opbouw en Sisa Kinderopvang

In de maanden april en mei worden op basisschool De Opbouw, peuterspeelzaal De Opstap en Kinderdagverblijf Villafleur van Sisa Kinderopvang een scala aan activiteiten georganiseerd in het kader van “Fryske wiken”.

Kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de kleuters, de onderbouw, van De Opbouw gaan naar de Tomkevoorstelling “Lekker ite”.

Voor de midden- en bovenbouw van De Opbouw wordt een breedtalige theaterworkshop georganiseerd met Friese accenten. De BSO-gangers van De Vrijbuiters kunnen deelnemen aan een werkwinkel “Taarten bakke”, ook deze wordt in het Fries gegeven.

De themaperiode begint op 31 maart met de Tomkevoorstelling voor de onderbouw.
In de weken voorafgaand aan de activiteiten worden de kinderen voorbereid op de Friese woorden die ze hiervoor nodig zullen hebben; in de “sop” gaan “sipels” en “baltsjes”, en hoe krijg je de taart lekker “swiet”?

Al in november 2012 hebben basisschool De Opbouw, kinderdagverblijf Villafleur en peuterspeelzaal De Opstap (van Sisa Kinderopvang) samen met het CJG een intentieverklaring Brede School opgesteld. Sinds die tijd organiseren de partners gezamenlijke activiteiten en worden pedagogisch beleid en methodiek zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierbij past het meertalig beleid dat de verschillende instellingen hanteren. Het kinderdagverblijf van Sisa is bezig met een traject om als tweetalige kinderopvang te worden gecertificeerd. En op de basisschool worden in de onderbouw als aanvulling op het vak Fries twee vrijwillige Memmetaalsprekkers ingezet. Deze vrijwilligers voeren in het Fries activiteiten uit met de kinderen, zodat het natuurlijke vermogen van jonge kinderen wordt benut om spelenderwijs een tweede taal op te pikken.

De afgelopen jaren hebben de brede-school instellingen vaker gezamenlijke themaweken georganiseerd. Zoals sport-/dansactiviteiten; dramaworkshops; muziek-workshops
Structureel zijn er door het jaar heen activiteiten:
de kinderboekenweek er wordt dan voorgelezen door de oudere kinderen van De Opbouw bij de Kinderopvang en de peuterspeelzaal. Sinterklaas, de Sint met alle kinderen van de brede school verwelkomen
Pasen: de kleuters en de kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderopvang hebben samen een activiteit waar het onderdeel eitjes zoeken natuurlijk niet ontbreekt
Eindfeest: aan het einde van een schooljaar.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.