Friezen en Groningers van de Partij voor de Dieren zoeken schaduw voor schapen

Op zondagmiddag 21 augustus 2022 vanaf 13 uur zullen leden van de Partij voor de Dieren actie voeren tegen hittestress bij schapen op de waddendijk bij Paesens-Moddergat. Zij willen de schapen op de dijk een stem geven.

Schapen kunnen niet voor zichzelf op komen en moeten de hitte lijdzaam ondergaan zonder een enkele vorm van beschutting. Met parasols zullen de actievoerders op zoek gaan naar schaduw voor de schapen.

De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor een Nationaal Hitteplan voor dieren. Dieren hebben recht op natuurlijke beschutting. Het houden van dieren in een wei zonder schaduw is een overtreding van de zorgplicht voor dieren. De zomers in Nederland worden steeds warmer en dat is slecht nieuws voor de dieren. Op een hete dag kunnen ze geen kant op. Opgesloten in een wei of op een dijk zonder schaduw, hijgend en trillend ervaren ze al gauw veel stress.

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft in het recente verleden meermalen aandacht gevraagd voor deze kwestie en de minister van LNV om maatregelen gevraagd. Tot op heden is daar nog geen gevolg aan gegeven. Gezien de steeds verdergaande opwarming van de aarde, wordt dit onderwerp steeds urgenter.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.