Friese plaatsnamen in Sw-Fryslân

De Jongfryske Mienskip wil dat de gemeente Súdwest-Fryslân de Nederlandstalige plaatsnameninruilt voor Friese plaatsnamen.

Volgens de Friese jongeren heeft de voormalige gemeente Wymbrits in 2008 besloten Friestalige plaatsnamen in te voeren en dat zou volgens de verdragen maatgevend moeten zijn voor het beleid in de hele gemeente.

Ze vinden dat er conform de Europese verdragen ter bescherming van regionale talen redenen zijn om over te stappen op de Friese namen. Daartoe heeft de Mienskip bij de bestuursrechter in Leeuwarden een aanklacht ingediend.

Eerder gingen de Feriening Frysk Underwiis en de Topografische Wurkgroep Fryslân de jongeren al voor en werd de kwestie ook bij Gedeputeerde Staten neergelegd. Met weinig resultaat tot dusver, omdat de gemeente Súdwest-Fryslân stelt dat er na het nemen van het betreffende raadsbesluit door de voormalige gemeenteraad van Wymbrits nooit een lijst met Friese plaatsnamen in Wymbritseradiel is vastgesteld.

Via Groot Sneek

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.