Friese apotheken bundelen hun krachten

De Friese apothekersorganisatie (FAO) staat in de startblokken om de farmaceutische zorg in Friesland verder te verbeteren. De coöperatie is daarvoor nu optimaal georganiseerd. 90% van de ongeveer 45 openbare apotheken in Friesland is aangesloten bij de FAO.

,,We bundelen onze krachten als openbare apotheken en kunnen daardoor beter samenwerken met zorgverleners en stakeholders in de eerste en tweede lijn”, legt FAO-bestuurslid Peter Horsthuis uit, apotheker van de Service Apotheek Dokkum. ,,Lokaal hebben de Friese apotheken een zeer goede samenwerking met de huisartsen en kunnen patiënten ook online bij hun apotheek terecht. Veel andere zorg is regionaal georganiseerd, en dus is het vaak nodig op regionaal niveau afspraken te maken. Het gaat om lokale versterking van de FAO leden door regionale verbinding.”

De meest optimale farmaceutische zorg aan patiënten en cliënten in Friesland is het uiteindelijke doel. De FAO gaat zich onder andere inzetten voor verbetering van afspraken met andere zorgverleners, voor regionale contractering en verdergaande digitalisering voor de medicatie-overdracht vanuit ziekenhuis naar huis.

Overkoepelende thema’s

De FAO, voorheen de Friese Apothekers Vereniging, was tot voor kort nog een ‘papieren’ organisatie met weinig actieve participatie in het zorgveld. Horsthuis: ,,Met behulp van het Regionaal Ondersteuningsstructuur (ROS) netwerk hebben we nu de interne organisatie vorm gegeven. We hebben actieve leden en werkgroepen die met belangrijke overkoepelende thema’s aan de slag gaan om de farmaceutische zorg verder te verbeteren.”

Een van de thema’s is opname- en ontslagmedicatie. ,,Alle apotheken lopen er dagelijks tegenaan dat in de overdracht een ander medicijn of dosering staat, dan de patiënt van de arts in het ziekenhuis heeft gehoord en gebruikt”, weet Horsthuis. ,,Het kost dan veel moeite om te achterhalen wat juist is om foutief medicijngebruik te voorkomen. Hier willen we verbetering in brengen.”

Coach

De FAO ziet de apotheker als coach van de patiënt in zijn medicijngebruik. Apothekers kunnen hierin nog meer betekenen, bijvoorbeeld in een jaarlijkse controle van patiënten die bloedverdunners slikken en niet meer onder behandeling staan bij een cardioloog, maar die ook niet onder controle van de trombosedienst staan. ,,Hiermee ontlasten we ook de huisartsen.”

Preventie wordt steeds belangrijker binnen de farmaceutische zorg. Het multidisciplinaire project Gezonde Nieren, waarvan het doel is om de zorg voor mensen met chronische nierschade te verbeteren, is hier een voorbeeld van. Horsthuis: ,,Daarmee kun je zelfs dialyse voorkomen of uitstellen.” Om de coachende rol als apotheker nog beter op te kunnen pakken is volgens Horsthuis wel een aanpassing in het vergoedingssysteem nodig, omdat apothekers nu alleen op basis van medicijnleveringen krijgen betaald. Ook hier zet de FAO zich voor in.

Corona

De FAO zoekt zelf actief de samenwerking op, maar functioneert nu ook als één aanspreekpunt namens de apotheken voor stakeholders in de zorg. De waarde daarvan bleek ook al toen GGD Fryslân de FAO begin 2021 vroeg of Friese apothekers konden helpen met klaarmaken van COVID-vaccinaties. ,,Onze organisatie stond nog in de kinderschoenen, maar we konden al wel een format-overeenkomst bieden aan de apothekers die mee wilden doen. Dat werkte snel en efficiënt.”

De samenwerking heeft vervolgens geleid tot een voor Nederland unieke succesvolle proef in de apotheek in Oosterwolde: ,,Fijnmazig vaccineren door de eigen apotheker vanaf november. Helaas is dit nu tijdelijk gestopt door de boostercampagne, waar ook nu weer vele assistenten en apothekers actief zijn op de GGD-locaties.”

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.