Fractie PvdA Súdwest-Fryslân tegen kernafvalopslag

De Fractie van de PvdA Súdwest-Fryslan is tegen proefboringen voor kernafvalopslag in onze gemeente. Zo laat Johan Langebroek van de PvdA-fractie weten.

Hiermee ondersteunt de fractie volmondig de woorden van haar wethouder Sjoerd Tolsma afgelopen week in de Leeuwarder Courant. De wethouder gaf aan er niet over te piekeren om medewerking te verlenen aan eventuele proefboringen voor opslag van kernafval in Súdwest-Fryslân.

Johan Langebroek(PvdA): Pas eind deze eeuw wordt er een definitieve plek aangewezen voor opslag van kernafval”, maar eind volgend jaar wordt het onderzoeksprogramma Opera, dat alle veiligheids eisen, techinsiche en maatschappelijke facetten van ondergrondse kernafvalberging bestrijkt, gepresenteerd”.

De fractie geeft daarom in het vroegst mogelijke stadium al aan dat ze van mening is dat deze gemeente niet de juiste plek is voor opslag van kernafval. “Zo weten alle betrokken partijen waar men aan toe is en hoeft er niet onnodig geld en energie te worden geïnvesteerd in een onderzoek in Súdwest-Fryslân.