Fon ten Thij gebiedscoördinator voor windpark Fryslân

Fon ten Thij wordt gebiedscoördinator voor het windpark Fryslân, dat wordt ontwikkeld in het IJsselmeer. De gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en ministerie van Economische Zaken hebben Fon ten Thij per vandaag benoemd.

Fon ten Thij gaat direct aan de slag en zal de komende twee maanden via verschillende gesprekken de mogelijkheden en manieren inventariseren om in de toekomst met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen te werken. De resultaten van de gesprekken moeten leiden tot een duidelijk beeld over de behoefte om nauwer betrokken te worden bij windpark Fryslân.

In de gesprekken wordt gesproken over de lusten en lasten van het windpark en mogelijkheden om te profiteren van de komst van het windpark, zoals bijvoorbeeld de oprichting van een omgevingsfonds. Zo’n fonds kan ondersteuning bieden aan initiatieven die de lokale economie stimuleren. Ook wordt gekeken of er sprake kan zijn van een gezamenlijke agenda voor de lokale economie, recreatie en toerisme en de natuur. De gesprekken gaan niet over de keuze van plaatsing, de hoeveelheid en het soort windmolens.

Fon ten Thij benadert de komende tijd onder andere verschillende ondernemersverenigingen, verenigingen van dorpsbelangen en regionale maatschappelijke organisaties voor een gesprek. Geïnteresseerden kunnen Fon ten Thij ook zelf benaderen via zijn e-mailadres: windenergie@sudwestfryslan.nl

Fon ten Thij heeft jarenlange ervaring met procesbegeleiding rondom windenergieprojecten in onder meer Noord- en Zuid-Holland, Groningen en Zeeland.

Op 4 maart hebben minister Kamp en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de ontwerpplannen van het windpark Fryslân gepubliceerd. In het plan komen 89 windmolens met een opgesteld vermogen van circa 320 MW in het IJsselmeer te staan. Op het plan is op dit moment inspraak mogelijk tot 14 april 2016. Zie ook:http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-frysl%C3%A2n

Foto via Linkedin

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.