FNP Súdwest-Fryslân: ‘wenningkrapte mei-inoar oanpakke’

FNP Súdwest-Fryslân roept collega partijen op om gezamenlijk een ‘Huisvestingverordening’ vast te stellen. FNP: “Dêrmei ha we folle better stjoer oer de hjoeddeiske wenningmerk en wurdt de krapte oanpakt”.

De huisvestingsverordening is gebaseerd op de Huisvestingswet 2014. Met de verordening worden belangrijke zaken vastgelegd zoals toewijzing huurwoningen, voorwaarden recreatieve verhuur, economische of maatschappelijke binding, bouwen voor starters of doorstromers, zelfbewoning en prestatie afspraken met woningcorporaties.

In de meeste kernen in Súdwest-Fryslân is de roep om nieuwbouw en doorstroming te stimuleren groot. De gemeenteraad heeft in juni €.500.000,00 beschikbaar gesteld voor het woningbouwopgave ‘Súdwest-Fryslân sil bouwe!’. Daarmee wil de gemeente onder andere een actievere rol naar alle kernen innemen. De huisvestingsverordening is een sterk instrument om die actievere rol uit te voeren.

De motie om te komen tot een Huisvestingsverordening wordt tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 november door de FNP ingebracht, ondertussen reeds met steun van de PvdA en CU.

FNP riedslid Rypma: “Mei-inoar de skouders der ûnder, hoe mear stipe, hoe better”.

Foto: FNP

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.