Financieel goed jaar voor Súdwest-Fryslân extra geld naar Bolsward

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een goed boekjaar achter de rug. Het jaar 2016 werd afgesloten met een positief saldo van ruim 7,5 miljoen euro.

“Juist in de dossiers die de afgelopen jaren tot zorgen hebben geleid, konden we flinke verbeteringen doorvoeren”, aldus wethouder Maarten Offinga, portefeuillehouder financiën.

Zo is het sociaal domein nu “financieel op orde”, aldus Offinga, met onder de streep zelfs een overschot van 2,4 miljoen. “Dit voordelige saldo zagen we al in de loop van 2016 aankomen en wordt dit jaar alsnog binnen het sociaal domein besteed”, aldus Offinga. Als voorbeelden noemt hij de toeslag huishoudelijke hulp, extra ondersteuning van mensen met een uitkering die op zoek zijn naar betaald werk, en de begeleiding en huisvesting van statushouders.

Grondexploitatie in de plus
Opgetogen is de wethouder over de grondexploitatie. “Voor het eerst in jaren zitten we weer in de plus, het resultaat van gezond grondbeleid.” Ook de vooruitzichten zijn gunstig, mede dankzij de aantrekkende woningmarkt. De verwachting is dat er dit jaar 190 bouwkavels worden verkocht, bijna drie keer zo veel als begroot.

Dat de jaarrekening bij de grondexploitatie toch een klein nadelig resultaat laat zien, komt door het afwaarderen van de grond die nodig is voor de gewenste uitbreiding van bedrijventerrein De Hemmen in Sneek.

Onderhoud
Het derde onderdeel dat verbeterde is het onderhoud van de zogeheten kapitaalgoederen: wegen, kades, riolering, groen en gebouwen. Offinga: “Er is nog sprake van onderhoudsachterstand, maar deze is nu stabiel.”

Het college wil een deel van het positieve saldo over 2016 reserveren om de achterstand in het onderhoud verder in te lopen. Daarvoor is nog toestemming nodig van de gemeenteraad.

De raad besluit ook waaraan de rest van het overschot wordt besteed. Het college doet al wel een aantal voorstellen, zoals de verbouw van het stadhuis in Bolsward, verbetering van de digitale gemeentelijke dienstverlening en het herstel van het glazen dak van de Broerekerk in Bolsward.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.