Fietspad Burgwerd Bolsward blijft bestaan

Dorpsbelang Burgwerd laat via haar website weten dat het fietspad tussen Bolsward en Burgwerd gewoonblijft bestaan.

In de Leeuwarder Courant stond vorige week een bericht over het mogelijk opheffen van de belangrijke fiets-verbindingsroute langs de Leeuwarder Trekvaart. Hierna zijn er door gebruikers van deze fietsverbindingsroute acties gestart.

Wethouder Durk Stoker (FNP) heeft Dorpsbelang een brief met excuses gestuurd. Verder staat daar volgens dorpsbelang nog in dat het fietspad wordt niet opgeheven en dat er noodzakelijk onderhoud aan het fietspad zal worden verricht. Ook zal er bekeken worden of het fietspad in de toekomst tot maximaal 1,50 verbreed kan worden.

Dorpsbelang bedankt alle initiatiefnemers en de ondertekenaars van de papieren en digitale petitie. We zorgen ervoor dat alle reacties bij de gemeenteraad terecht komen. ​