Fertroude gesichten op ferkiezingslist FNP Súdwest-Fryslân

De leden van FNP Súdwest-Fryslân gingen dinsdag 9 november in café Bergsma Easterein unaniem akkoord met de verkiezingslijst voor de gemeenteraadverkiezingen van 16 maart 2022.

Tsjerk Bouwhuis (38) uit Oppenhuizen werd gekozen tot lijsttrekker. Tsjerk: “In hiele eare! Ik bin altyd graach op paad foar de FNP om rûnom yn de gemeente minsken te moetsjen, te lústerjen én om saken op te pakken”.

Het FNP bestuur was er wederom in geslaagd het maximaal aantal van 50 kandidaten voor de verkiezingslijst te vinden en ook nog eens verspreid over de hele gemeente Súdwest-Fryslân; van Workum tot Woudsend en van Sandfirden tot Sneek.

De nummers 2 tot en met 10 worden ingevuld door vertrouwde én nieuwe gezichten:
2. Corrie Bergstra (Sneek) 3. Sicco Rypma (Blauwhuis) 4. Douwe Blom (IJlst) 5. Jikkie Ruiter (Workum) 6. René van der Ley (Bolsward) 7. Thea Hoekstra (Reahûs) 8.Durk Stoker (Koudum) 9. Jelle van Netten (Woudsend) 10. Henk de Boer (Hommerts).

Na de presentatie van de kandidaten en het stemmen was het tijd voor de borrel om het resultaat te vieren. Met “Tsjoch, we kinne mar grutsk wêze op ús moaie ploech” sloot voorzitter Thea Hoekstra de vergadering af.