Feestelijk in gebruik name Tovertafel in Bloemkamp

In Woon-Zorg en Behandelcentrum Bloemkamp te Bolsward vond op dinsdagmiddag 7 februari een officiële in gebruik  name plaats van 2 Tovertafels.

Teamleidster Tjitske Westra vertelde hoe de Tovertafels in Bloemkamp zijn gekomen en ze bedankte de gulle gevers. De activiteitenbegeleiding had gezorgd voor een versierde tafel die “leeggetoverd” werd door de bewoners. Daarna was er voor iedereen gelegenheid om te zien en ervaren wat een tovertafel is. Het feest werd afgesloten met een feestelijke high tea.

Een Tovertafel is een speels product voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie. Het zijn lichtprojecties op tafel die reageren op hand- en armbewegingen. Op deze wijze worden de ouderen tot bewegen aangezet en tot samenwerking.

De aanschaf van de Tovertafels is mede mogelijk gemaakt door de Bolswarder stichtingen Sint Anthony Gasthuis Bolsward, het Weeshuis en Hendrick Nannes Catrijn Epes Stichting.

Foto’s Roelie Anema


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *