Federatiepartij d.e.l. K.V. Trijeynien Gaast/Ferwoude

Afgelopen zaterdag 6 mei 2017 heeft K.V. TrijeynIen een federatiepartij georganiseerd.

Er deden circa 95 kaatsers mee in diverse categorieën. Het weer was prima het was een geslaagde kaatsdag. De prijzen werden gesponsord door AB Vakwerk en Club-S/Septemberpop Workum. De volgende kaatsers hebben een prijs gewonnen.

Schoolmeisjes

1e prijs winnaarsronde:

GerdeLycklama a Nijholt             It Heidenskip

Marije Kuperus                                Bolsward

 

2e prijs winnaarsronde:

Lisanne Leijenaar                            Bolsward

Alberdina Groen                             Workum

 

1e prijs verliezersronde:

Lieke van Loon                                 Makkum

Fardau  Jorritsma                            Lollum

 

2e prijs verliezersronde:

Emma Lok                                          Bolsward

GonnieSchiltstra                             Lollum

 

Schooljongens

1e Prijs winnaarsronde:

Jan Johannes van der Kamp       Nijland

Tjipke Wijbenga                              Arum

 

2e Prijs winnaarsronde:

Thom Stellingwerf                          Gaast

Hendrik Kuiper                                Allingawier

 

1e prijs verliezersronde:

Dietmer Kuperus                            Bolsward

Johan Tolsma                                   Exmorra

 

2e prijs verliezersronde:

Jari Visser                                           Witmarsum

Christian Wijnia                                               Bolsward

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.