Extra geld voor kademuur Grote Dijlakker en Sint Jansstraat

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor €1.800.000,- vrij te maken voor extra onderhoud aan bruggen en oevers. Het gaat hierbij onder andere om de St. Jansstraat en de Grote Dijlakker in Bolsward.


In het landschap van de gemeente Súdwest-Fryslân neemt het zogenaamde ‘blauwe profiel’ van oudsher een belangrijke plaats in. De gemeente beheert ongeveer 550 bruggen waarvan een 62-tal beweegbaar. Daarnaast is er meer dan 200 km aan gemeentelijke oever, zoals beschoeiingen en kademuren.  In november van vorig jaar is de onderhoudsstaat van diverse kapitaalgoederen aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Hierbij is aangegeven dat er een aantal achterstanden is, onder andere bij bruggen en oevers. Voor het wegwerken van de achterstanden bij deze kapitaalgoederen is er een totaalbedrag nodig van € 3.800.000,-.

Echter, het huidige onderhoudsbudget is ontoereikend om deze achterstanden aan te pakken. Daarom wordt nu een verzoek gedaan aan de gemeenteraad om geld vrij te maken uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen, zodat het mogelijk is extra onderhoud aan bruggen en oevers uit te voeren om deze weer op het gewenste onderhoudsniveau te brengen.

Ook urgent is het onderhoud aan de Zwettebrug en de Prins Hendrikkade in Sneek, en de brug in Woudsend. Ook hier gaat het extra geld naar toe.Bij het uitvoeren van de werken worden, waar mogelijk, onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en oeverconstructies met elkaar gecombineerd. Daarnaast wordt bekeken of de werkzaamheden bij andere werken kunnen aansluiten. Dit voorkomt langdurige overlast en overbodige kosten. De uitvoering van het jaarlijkse onderhoud zal hiernaast gewoon doorgaan. De resterende achterstanden worden in 2013 en daarna verder weggewerkt. Hiervoor zullen mogelijk nog extra financiële middelen moeten worden aangevraagd.

Met het oppakken van deze urgente achterstanden willen we niet verder achterop raken met het beheer en onderhoud. Het is belangrijk dat de onderhoudsniveaus voor de toekomst op orde worden gebracht. In december 2011 is er uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen ook al een bedrag vrijgemaakt voor het wegwerken van de urgente achterstanden bij wegen en openbare verlichting.

De gemeenteraad behandelt het voorstel voor het vrijmaken van extra onderhoudsgeld voor bruggen en oevers in haar vergadering van 22 maart. De voorbereidende discussie daarover wordt op 6 maart gevoerd, in de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.