Extra geld onderhoud kapitaalgoederen voor sporthal De Middelzee

De gemeente heeft veel eigendommen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan wegen, openbare verlichting, groen, speelvoorzieningen en bruggen. De verzamelnaam voor al deze zaken is: ‘kapitaalgoederen’.

Deze kapitaalgoederen dragen bij aan het functioneren van de samenleving en de economie van het gebied. Daarom is het van groot belang dat ze op de een goede manier onderhouden worden.

Op dit moment is er nog niet genoeg geld beschikbaar om alle kapitaalgoederen goed te onderhouden. Hierdoor ontstaan achterstanden, waarvoor dan eenmalig extra geld beschikbaar moet worden gestel. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu extra geld beschikbaar voor urgent onderhoud. Het gaat in totaal om een bedrag van € 990.000,-.

Dit geld zal onder andere gaan naar onderhoud aan het dak van sporthal De Middelzee in Bolsward, het herstel van de kademuur aan de Trekweg in Burgwerd en baggerwerkzaamheden in de wijk Stadsfenne/Pasveer in Sneek.

De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over het beschikbaar stellen van het geld op 3 juli 2014. De voorbereidende discussie daarover wordt op 16 juni gehouden in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.