Energiesector steunt Súdwest-Fryslân met lijnopstelling

In de strijd tegen de rest van provincie om het windmolenpark in het IJsselmeer te keren, krijgt kustgemeente Súdwest-Fryslân steun van Eneco en E-Connection. De energiebedrijven komen met een uitgewerkt plan voor een dubbele lijnopstelling langs de Afsluitdijk.

De plantekening laat op het Friese deel van de Afsluitdijk een rij van dertig molens zien die per stuk 7.6 megawatt zouden kunnen leveren. Aan de andere kant van de dijk, op een paar honderd meter in de Waddenzee, verrijzen één of twee evenwijdige lijnopstellingen met turbines van 6 megawatt. De molens zouden een tiphoogte bereiken van zo’n 180 meter. Volgens Henk den Boon van E- Connection is een totaalvermogen van 530.5 megawatt, de provinciale opgaaf, zo haalbaar. Met collega Jeroen Kok van Eneco bezoekt hij deze dagen de provinciale Statenfracties om de plannen toe te lichten.

Timing

De timing van de energiebedrijven is saillant. De twee presenteren hun initiatief terwijl er een – nog niet officieel verstuurde – brief ligt van Gedeputeerde Staten, waarin die aangeven niet in de haalbaarheid te geloven van een lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Met die brief neemt het provinciebestuur stelling tegen de gemeente Súdwest-Fryslân die de lijnopstelling juist bepleit als alternatief voor het grootschalige windpark voor de kust van Makkum. De Statenfracties hakken half december de knoop door over de plaatsing van windmolens in Friesland.

Draagvlak

De plannen van Eneco en E-Connection voorzien ook in sanering en participatie, zwaarwegend argumenten voor de politieke partijen. Eigenaren van oude molens krijgen vier maal zoveel vermogen terug als zij meedoen en saneren. Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om financieel deel te nemen. Volgens Den Boon en Kok is er veel draagvlak voor molens op de Afsluitdijk. Zo’n 80 procent van de Friezen kiest voor die optie, hebben de energieleveranciers laten peilen door een onderzoeksbureau uit Amsterdam. Daaraan deden 256 Friezen mee.

Eneco en E- Connection willen zelf de turbines op de dijk bouwen. De molens in de Waddenzee zouden dan door Windpark Fryslân uit Emmeloord kunnen worden neergezet. Directeur Anne de Groot zegt echter nog van niks te weten. “De discussie verloopt nogal vreemd. Ik acht dit scenario niet waarschijnlijk.”

 

Via Energiesector steunt Súdwest met lijnopstelling – Ouderenjournaal.

 

Foto: Via Inframatch

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.