Eilanden voor de kust van Makkum

Makkum – Als het aan het platform Kosta ligt, verschijnen er voor de Friese IJsselmeerkust een aantal eilandjes in het IJsselmeer.

“Daar zijn verschillende technieken voor, die vrijwel allemaal in de praktijk zijn beproefd. Maar in alle gevallen is het vooral de natuur die het werk doet, hoewel er hier en daar misschien een handje moet worden toegestoken”: Zo staat op de website van Platform Kosta te lezen
Op de tekentafel van de Makkumer Lagune is een plan voor een aantal eilanden ontworpen. Het grootste deel zijn zogenoemde coulisse-eilanden, omdat ze dezelfde kenmerken hebben als het coulisselandschap. Daarmee wordt een halfopen landschap bedoeld, dat door de beplanting en bebouwing van houtwallen en lage bosschages het karakter van een toneel met coulissen heeft. Landschapselementen verdwijnen en verschijnen even later weer. In het plan van platform Kosta zijn de meeste eilanden niet toegankelijk, een aantal beperkt of vrijelijk. De aanleg van deze eilanden zorgt voor een zachtere overgang naar een eventueel windmolenpark.

Het Platform is opgericht door drie (belangen) verenigingen uit Makkum, die zowel inwoners als het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Zij constateren, dat er vele ontwikkelingen gaande zijn in het IJsselmeergebied, zoals
• de verhoging van het zomerpeil in het IJsselmeer,
• de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Afsluitdijk,
• de blijvende verzanding van vaarwegen,
• de bouw van een beoogd windmolenpark (Windpark Fryslân) en
• de erosie van de Friese IJsselmeerkust.

De drie verenigingen hebben hun krachten gebundeld in het Platform, maar willen zich geenszins beperken tot Makkum. Bovenstaande ontwikkelingen zijn immers van toepassing op de hele Friese IJsselmeerkust. Daarom nodigt het Platform dan ook belangenvereniging uit de kernen Kornwerderzand, Workum, Hindeloopen en Stavoren uit om deel te nemen. De naam Kosta is niet voor niets gekozen.

Daarmee wordt het Platform een serieuze gesprekspartner voor overheden en andere organisaties en kan namens de gemeente Súdwest-Fryslân een leidende rol spelen in het realiseren van een investeringsagenda ter compensatie van de mogelijke bouw van Windpark Fryslân.
De doelstelling stáát: de IJsselmeerkust duurzaam herontwikkelen.

Bron platformkosta.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.