Eetclub de Beier opent haar deuren weer

Belangstellenden kunnen zich weer aanmelden voor de eerstvolgende gezamenlijke maaltijd van Eetclub De Beier.

Eters kunnen zich vanaf maandagmiddag 5 januari weer opgeven bij het Gysbert Japicxhus, voor de maaltijd van De Beier op 15 januari in De Marne.
De maaltijd begint om 18.00 uur.