Eerste paal voor uitzonderlijk bouwproject in Friesland

In Nijland hebben actieve bewoners, samen met het dorpsbelang, de gemeente, woningbouwcorporatie Elkien en Bouwgroep Dijkstra Draisma, de schouders eronder gezet. In één jaar tijd is er een plan ontwikkeld dat ertoe heeft geleid dat op dinsdag 28 oktober de eerste paal is geslagen voor zes sociale twee-onder-een-kapwoningen aan de Roordastrjitte. “Mooi dat het in samenwerking tot stand is gekomen. Het dorp heeft iets gewild en heeft er bedrijven bij gezocht om het voor elkaar te krijgen. Dat is echt uniek en goed voor de leefbaarheid.” aldus wethouder Gea Akkerman, gemeente Súdwest-Fryslân.

Toekomstbestendig Nijland

Dorpsbelang Nijland heeft een jaar geleden ervaren dat de tijden zijn veranderd. Vergrijzing, verhuizingen naar grotere kernen en het politieke klimaat heeft woningbouwcorporatie Elkien doen besluiten dat er door hen, voor de acht gedateerde huurwoningen aan de Roordastrjitte, geen nieuwe huurwoningen werden gebouwd. De teleurstelling over het gemis van nieuwe sociale huurwoningen heeft het dorpsbelang ertoe gezet zelf na te denken over een invulling van de vrij gekomen kavel.

Maatwerk als kans voor krimp

Elkien wil zich blijven inspannen om de krimp in de dorpen te begeleiden én samen met andere partijen de uitdaging aan te gaan om de dorpen nu en in de toekomst leefbaar te houden. Door ondersteuning van Elkien, vanuit de positieve gedachte, dat als iets niet doorgaat er wel wat anders voor in de plaats kan komen, zijn verschillende partijen onder leiding van dorpsbelang Nijland aan het werk gegaan. Er is in het dorp zelf nagedacht over: Wat past bij het dorp? Waar is behoefte aan, nu en in de toekomst? En, wat kan een verbetering zijn voor het dorp? Kortom maatwerk op de situatie in Nijland. Deze werkwijze past bij de nieuwe tijd, waarin inwoners steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen omgeving.

Samen meer bereiken

Vanuit het dorpsbelang, maar ook dankzij de lokale betrokkenheid van Bouwgroep Dijkstra Draisma is dit plan tot stand gekomen. De gemeente, die steeds meer ruimte wil geven aan de ideeën van inwoners, heeft het mogelijk gemaakt dat er een groenstrook opgenomen kon worden in het plan. Elkien heeft ondersteuning gegeven en de kavel voor een sociale grondprijs beschikbaar gesteld. In Nijland is de crisis het begin geweest van nieuwe ontwikkelingen. Een positief resultaat en het bewijs, dat als je gezamenlijk de schouders eronder zet, samen ook meer kunt bereiken. Volgens de betrokken partijen biedt deze werkwijze een oplossing voor de krimp op het platteland.

De eerste paal

Op dinsdag 28 oktober is het startsein gegeven voor de nieuwbouw. De nieuwe bewoners van de Roordastrjitte hebben gezamenlijk de ‘symbolische’ eerste paal geslagen. Alex Bonnema, directeur-bestuurder Elkien: “Nijland geeft nu al een mooi voorbeeld van de participatiesamenleving waar we met zijn allen naar toe gaan. Zo’n project als dit is mogelijk geworden door de volharding en inzet van de mensen uit het dorp. Daarom feliciteer ik Nijland van harte dat dit project gelukt is.”
Het nieuwbouwproject bestaat uit drie blokjes van ieder twee woningen. De kavels zijn circa 403 m2 groot. Naar verwachting zijn de woningen in het voorjaar van 2015 gereed.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.