Eerste kievitsei Bolsward e.o.

Ondanks dat er dit jaar geen kievitsei geraapt mag worden kan dit seizoen wel het eerste kievitsei gevonden worden.

En daarom heeft de vogelwacht Bolsward e.o. een aantal regels opgesteld aan haar leden mochten zij in hun nazorgrayon een kievitsei vinden.
Het standpunt van de Vogelwacht Bolsward e.o. en ook van de Bond van Friese Vogelwachten t.a.v. het vinden van het eerste ei is dat het ei uiteraard niet geraapt mag worden. De vinder zal een melding moeten maken bij de voorzitter van de vogelwacht. Samen zullen ze de echtheid van het ei beoordelen in de wei. Ook kan de voorzitter aan de vogels zien dat het ei daar ook echt hoort en dat het echt is.

Mocht het zo zijn dat het ei het eerste ei is van de provincie, dan is nog niet bekend of commissaris van de koning Jorritsma ook het land mee ingaat.

Foto Wiebe Palstra