Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

De energieprijzen zijn flink gestegen. Het kabinet heeft daarom een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Eén van de maatregelen is de eenmalige energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen ontvangen een tegemoetkoming in de energielasten van € 800. Voorwaarde is een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum.

Voor een groot aantal inwoners geldt dat zij de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen. Deze groep inwoners hoeft geen digitaal aanvraagformulier in te vullen. Het gaat dan om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of die zeer recent van een inkomensondersteunende regeling gebruik hebben gemaakt. Uiterlijk 30 april hebben zij de toeslag op hun rekening staan.

Laag inkomen maar niet automatisch de toeslag ontvangen?

Denk jij in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming? Dan kan je vanaf 1 mei 2022 een aanvraag indienen via Tegemoetkoming energielasten, als je deze nog niet automatisch hebt ontvangen voor 30 april 2022
Mensen die aflossen op schulden en daarmee qua besteedbaar inkomen uitkomen op een bedrag lager dan 120% van het sociaal minimum, kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming.

Maatregelen om de energiekosten te beperken

De eenmalige energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief op energie. Met die belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde energierekening gecompenseerd. Deze verlaging geldt voor alle huishoudens in Nederland en wordt uitgevoerd door de energieleverancier.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.