Een woud van windmolens

Bolsward-Als het aan de bestuurders van onze provincie ligt komen er in de hoek Bolsward, Makkum en Harlingen tientallen windmolens bij.


Ook een gebied in het IJsselmeer is aangewezen als gebied waar windmolens komen te staan. En het gaat dan niet om kleine windmolens, de wieken kunnen tot wel 200 meter reiken.

Alleen in het gebied van het IJsselmeer gaat het om honderden molens. De provincie wil in dit gebied de molens centraliseren, oude windmolens worden niet op dezelfde locatie herplaatst. Dit staat beschreven in de ontwerpstructuurvisie Windstreek 2012.

Op dit moment wordt in Friesland 160 Megawatt aan vermogen aan windenergie gehaald. De provincie wil dat dit in 2022 400 MW wordt. Bewoners van de dorpen in het gebied zijn geschrokken van de plannen, vorige week werd op een inspraakavond de echte plannen duidelijk.

Één daarvan is Piebe Piebenga uit Schraard.  “De kroonjuwelen van Friesland zijn water, land en horizon. Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk dat de Provincie die op zo’n manier verkwanselt. Het is alsof je de kip met de gouden eieren slacht.”  

Ingezonden brief Piebe Piebenga (Schraard)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.