Eén hennepconvenant in Noord-Nederland

Samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt in Noord-Nederland. Waarbij onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten aangepakt worden. Deze samenwerking is nu vastgelegd in een convenant voor Noord-Nederland. Deelnemers aan het convenant zijn Politie Noord Nederland, OM Noord- Nederland, het UWV, woningbouwcoöperaties, nutsbedrijven en gemeenten.

De hennepteelt heeft in Nederland een grote vlucht genomen. De teelt van hennep is omvangrijk en zorgt voor veel criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. Vaak gaat dit gepaard met uitkeringsfraude, energiediefstal en andere strafbare feiten waardoor de overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld. De bestrijding van hennepteelt verdient bijzondere aandacht en een gezamenlijke aanpak.

Gezamenlijk aanpak tegen criminaliteit en overlast
Een krachtige, integrale aanpak van de hennepteelt, waarbij bestuurlijke, civiele en strafrechtelijke maatregelen worden gecombineerd en in samenhang worden ingezet, is dan ook geboden. Door een brede samenwerking van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie met partijen zoals woningbouwcorporaties, netbeheerders, waterbedrijven en uitkeringsinstanties kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Met deze gezamenlijke aanpak kan een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd in Noord-Nederland.

Samenwerking vastgelegd in een convenant
De partners hebben in het convenant vastgelegd dat zij elkaar informeren bij vermoedens van hennepteelt zodat de politie een onderzoek kan instellen. Tijdens dit onderzoek verschaffen de partners elkaar de informatie die daarbij nodig is. Bij het aantreffen van een hennepkwekerij treffen alle partners de nodige maatregelen. In eerste instantie om de gevaarlijke situatie rondom een hennepkwekerij te beëindigen en om op te treden tegen de hennepkweker. Elke partner heeft op dat gebied zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Daarbij valt te denken aan afsluiting van energie, afsluiting van het pand, stopzetten van een uitkering, het intrekken van vergunningen en het verhalen van schade. Dat naast een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het afpakken van geld en luxe goederen.

Meld hennepkwekerijen!
Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van hennepgeur.
Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.
Constant zoemend of ronkend geluid.

Lees ook: Hennepkwekerij ontmanteld

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.