Een bijzondere ontmoeting

Deze week is Halbe Zijlstra afgetreden vanwege een ontmoeting die nooit heeft plaatsgevonden. Hij is onbetrouwbaar en omdat dat nu wereldkundig gemaakt is, is zijn positie niet meer houdbaar. Hij kon zelf jaren leven met het feit dat de ontmoeting niet plaats heeft gehad, maar nu niet meer, omdat de waarheid naar buiten is gekomen.

Een aantal jaren geleden heb ik een bijzondere ontmoeting gehad, die wel heeft plaatsgevonden. Deze ontmoeting heb ik niet wereldkundig gemaakt. Het was in Leeuwarden, waar wij toen woonden. Ik had het op mijn hart om spontaan de stad in te gaan en daarbij had ik duidelijk een voorgevoel dat ik dat moest doen om daar aan iemand te vertellen over God. Tja, wat doe je dan? Ik stapte op m’n fiets.

Zo kwam ik op die bewuste donderdagavond aangefietst in het centrum en stapte af bij het Friesche Paard. Meteen op dat moment werd ik aangesproken door iemand van mijn leeftijd. Hij was op straat om mensen over God te vertellen.

Nadat ik hem vertelde dat ik het gevoel had juist de stad in te moeten gaan om iemand over God te vertellen, ging ons gesprek daarna verder over hoe je mensen bereikt op straat. Ik vertelde hem dat ik het meeste opzag tegen discussies rond de evolutietheorie, omdat ik daar geen goede argumenten tegen had. Dit was een schot in de roos.

Deze jongen bleek enkele jaren voor onze ontmoeting tot geloof te zijn gekomen. En het bijzondere was dat hij tot die tijd colleges aan het Van Hall Instituut gaf, juist over de evolutietheorie. Na zijn bekering was hij alles opnieuw gaan onderzoeken en hij kwam er al snel achter dat de theorieën die hij onderwees, waren gebaseerd op cirkelredenaties en aannames zonder goed bewijs.

Juist omdat ik wetenschappelijk onderwijs heb genoten, had ik al veel over de evolutietheorie meegekregen, maar deze jongeman kon mij in één gesprek talloze gaten aanwijzen. Hij verwees mij ook naar wetenschappers die hierover geschreven hebben. Sindsdien heb ik heel wat boeken gelezen en Dvd’s gekeken waarin de gangbare theorieën aan de kaak worden gesteld.

Was deze ontmoeting voorbestemd? Ik weet het niet, maar voor mij voelde het wel zo. Bijzonder was het in ieder geval welen sindsdien heb ik ook vele anderen mogen wijzen op de fatale zwaktes van de evolutietheorie en kunnen wijzen op de bewijzen die er zijn voor een Schepper.
Halbe zijn positie werd onhoudbaar, die van mij werd sterker.

Mocht je meer willen weten over de hiaten in de evolutietheorie, dan is het boekje “Evolutie:een ei zonder kip” een goed begin. Mocht je meer willen weten over de Schepper en onze ware oorsprong, dan is de Bijbel een goed begin.

 

Gerke Boersma
Petra gemeente Bolsward

Wilt u reageren, dan kan dat via: petra.mail@xs4all.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.