Een best goed 2017

Nederland beweegt, nee niet alleen in een sportief getint TV programma, maar in haar geheel. Ons zekere gedachtegoed, onze vaste tradities, beproefde normen en waarden, vertrouwde ideeën en gewoonten alles gaat op de helling en verschuift.

Denk maar aan alle commotie rondom Sinterklaas. nauwelijks is dat feest op de internationale lijst van cultureel erfgoed geplaats, of er ontstaat een heel felle discussie, ja zelfs een strijd. De verschillende meningen haaks op elkaar, en de diverse actiegroepen schuiven elkaar de ……… *Piet m/v toe.
( Op de puntjes invullen: wit, zwart, gekleurd, anders, weet niet)

Dat er ontwikkeling zat in het vieren van het kerstfeest was al veel langer een gegeven.
Het Kerstkind moet steeds meer terrein inleveren bij de kerstman, m/v.
En brachten de wijzen uit het oosten/ drie koningen vanouds uit eerbied en dankbaarheid geschenken aan dit kindje zonder iets. Wij in het rijke westen schenken enkel, en het liefst zo duur mogelijk, aan onze eigen kring.

En het hoeft ons niet te verbazen dat in plaats van kerst nu al sprake is van het “einde jaarsfeest “ We kennen de geluiden uit politiek Den Haag waar aan de ene kant onze nederlandse samenleving de “hemel” in geprezen wordt als de beste, vooral vanwege haar Joods- christelijk wortels. En even hard wordt ook alles wat verwijst naar die wortels verbannen naar de binnenkamers, weg uit het open bare leven. Of alles wat voortkomt uit die wortels in woorden en daden totaal wordt omgekeerd en geschoffeerd.

Ik houd mijn hard vast hoe die ontwikkelingen verder zullen gaan. Is nu onze jaarwisseling aan de beurt?
Niemand gebruikt nog de officiële benaming: we leven in 2017 A. D. ( Anno Domini= in het jaar van de Heer). Maar ook niemand kan er om heen dat onze jaartelling draait om Jezus Christus. Het middelpunt is het jaar 0, de geboorte van Christus. En verder speelt onze geschiedenis zich al voor of na Christus. Misschien werkt het verzachtend dat de rekenmeesters van onze jaartelling zich vergist hebben , en dat Jezus waarschijnlijk geboren zou moeten zijn in 4 voor Christus. Maar anders zal onze jaartelling vast al snel op de schop gaan, er zal iets anders komen. We gaan terug naar een nieuw jaar nul.

En hoe moet het dan met onze tradities bij het nieuwe jaar? Het is toch heel gewoon dat we elkaar aanspreken met : “De beste wensen”
Of zijn we al zo op ons zelf gericht dat we ons niet meer met elkaar bemoeien en maar geen wensen meer doen. Of zeggen we , wat je steeds vaker hoort: ”Alles wat wenselijk is”. Dat is de makkelijkste uitspraak. De invulling van jouw wens ligt dan geheel bij de hoorder. Die mag zelf invullen wat hij/ zij wenst.

Nee dan toch maar dat “de beste wensen”. Alleen, wat zeggen we daar eigenlijk mee? Is het zo dat je een een bak wensen hebt, gewone wensen , en goede , en een klein groepje betere, en een paar beste wensen? Of kan er maar een wens de beste zijn?
Zou het niet beter zijn om elkaar “het” beste toe te wensen? Of als dat te hoog gegrepen is : Het Goede”.
Maar pas op elkaar het goede toewensen is niet vrijblijvend. Menen we die wens serieus dan vraagt dat ook iets van ons. Wij zijn medeverantwoordelijk om waar nodig en waarmogelijk bijte dragen aan het waar worden van die wens. We zijn er niet met enkel mooie woorden.
Als we daarvoor kiezen , en wanneer we dat aandurven, laten we het elkaar dan toewensen: Een goed 2017

Ds. J. Ariesen, Martinikerk

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.