Easterein in actie voor Voedselbank

Bolsward – De inwoners van Easterein toonden zich deze maand bijzonder gul voor de Voedselbank Bolsward.

De inzameling in het dorp leverde een enorme hoeveelheid voedsel op, dat vorige week door Jelle Brouwer werd afgeleverd in het depot te Bolsward.
Lolke Dijkstra, vrijwilliger bij de Voedselbank Bolsward, nam de goederen in ontvangst en sprak van een ,mega inzameling’ en een ,superactie’. Via Brouwer bedankte Lolke Dijkstra de vrijwilligers in Easterein en noemde daarbij speciaal de jeugd uit het dorp, dat enthousiast aan de actie had meegewerkt

Op de foto: Jelle Brouwer met de grote hoeveel in Easterein ingezamelde goederen. (Eigen foto)