Druk bezette Swf-kaatspartij

Onder prachtige omstandigheden werd zaterdag  de 6e editie van de SwF partij gespeeld op kaatsveld ’t Oordje.

Maar liefst 44 parturen streden om de verschillende prijzen die er te winnen waren. Uiteindelijk kwamen 4 parturen in de kransen terecht.

Op de foto v.l.n.r. Anneke Tuinenga, Griet Yska, Lieke van As, Wouter Vervoorn, Redmer Strikwerda, Bart Gietema, Roel Hekkema, Sven Bijlsma, Klaas Jan Haytema, Hendrik Sweering, Gerrit Jan Duiven, Sybren Poelsma. (klik op foto voor grotere versie)

Winnaars van de ballonvaart zijn de dames van partuur Wout Zijlstra!
Koningen werden Sybren Poelstra Tirns, Bart Gietema Bolsward en Sven Bijlsma van Tjerkwerd.
Koningin van de dames werd de eikoningin van Bolsward, Grietje Yska!

(later meer)

Foto Wiebe Palstra