Draagvlak voor het Ondernemersfond Súdwest Fryslân

Na een moeizaam eerste jaar was er in 2017 in de gemeente groot draagvlak voor gebruikmaking van het Ondernemersfonds.

Een groot aantal ondernemers besloot dit jaar de fondsmiddelen in te zetten voor het verbeteren van de plaatselijke economie, het ondernemersklimaat of voor maatschappelijke doelen in eigen stad of dorp.

Die doelen variëren van kleinschalige bijdragen en sponsoring van plaatselijke evenementen tot grootschalige investeringen waarbij het ‘eigen geld’ van de ondernemers o.a. werd ingezet om cofinanciering uit andere subsidies of fondsen aan te trekken.

In 2017 was in totaal bijna € 817.750,- beschikbaar uit het ondernemersfonds. Daarvan werd € 645.250,- (bijna 79%) daadwerkelijk ingezet door ondernemersverenigingen.

Voor € 77.500,- werd in een aantal kernen nog geen besluit genomen om het geld in eigen dorp in te zetten of om retributie te vragen.

Ruim € 95.000,- is beschikbaar voor retributie in kernen die hebben besloten geen gebruik van het fonds te maken. Dat betreft veelal kleinere kernen met een beperkt aantal ondernemers, soms zelfs zonder vereniging, voor wie het vaak niet eenvoudig is de fondsgelden in eigen dorp in te zetten. Dit terugvragen kan nog tot 29 december a.s.


1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *