Dorpshuis Hichtum officieel geopend

Burgemeester Hayo Apotheker heeft vrijdagmiddag het verbouwde dorpshuis Us Gerak in Hichtum geopend.

Vrijwilligers zorgden ervoor dat het oude dorpshuis bijna 2x zo groot werd. In de oude hadden de dorpsbewoners zo’n 45 vierkante meter, nu hebben ze 85 vierkante meter tot hun beschikking.

Het gebouw van 1993 voldeed niet meer aan de eisen van nu, de ruimte was te klein voor de verschillende verenigingen en er moesten voorzieningen komen om aan de geluidsnormen te voldoen. Destijds was er al door de voormalige gemeente Wûnseradiel geld gereserveerd om het gebouw op te knappen.

 

Lees ook: Uitbreiding dorpshuis Hichtum

 

Foto:twitter gemeente Sw-Fryslân