Dorpen en wijken tevreden over Kernenbeleid Súdwest-Fryslân

De wijk- en dorpsgerichte aanpak van Súdwest-Fryslân zorgt ervoor dat de dorps- en wijkbelangen tevreden zijn over het contact met de gemeente. Dat blijkt uit de evaluatie van het Kernenbeleid.

Ook zijn ze positief over de inzet van stads- dorps,- en wijkcoördinatoren als eerste aanspreekpunt van de gemeente. “De reacties van dorpen en steden zijn goed! Daar zijn we heel blij mee. De aanpak van Súdwest-Fryslân versterkt en verbetert juist de relatie tussen de stads,-dorps en wijkbelangen en de gemeente, aldus wethouder Maarten Offinga.

Súdwest-Fryslân ontstond op 1 januari 2011 uit een fusie van vijf gemeenten. In de voormalige gemeenten was de afstand tussen inwoners en bestuur letterlijk klein. Súdwest-Fryslân is in oppervlakte de grootste gemeente van Nederland en qua inwonertal de één na grootste van Fryslân. Tijdens het fusieproces bestond daardoor de angst dat de afstand tussen inwoners en bestuur groter zou worden. Al in de voorbereidingen van de fusie hebben we veel aandacht besteed aan een goede relatie tussen inwoners en de gemeente. De wijk- en dorpsgerichte aanpak, beschreven in het Kernenbeleid, zorgt er voor dat de relatie tussen de gemeente en dorps-en wijkbelangen beter wordt .

Evaluatie Kernenbeleid

Bij de evaluatie van het kernenbeleid is gekeken naar de rol van de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk), de sociale leefbaarheid, de rol van de stads-, dorps- en wijkbelangen, het resultaat van de stads-, dorps- en wijkvisies, de communicatie en de inzet van het kernenfonds. Maar ook naar de gerealiseerde producten en activiteiten, de integraliteit van de interne samenwerking binnen de gemeente en de mate van tevredenheid van de stads-, dorps- en wijkbelangen.

Conclusies evaluatie Kernenbeleid
– In plaats van afstand is er intensiever contact tussen de gemeente (vertegenwoordigd door de stads-, dorps- en wijkcoördinator en de contactwethouders) en de stads-, dorps- en wijkbelangen (vertegenwoordigd door hun besturen). Het contact wordt positief gewaardeerd.
– De stads-, dorps- en wijkcoördinatoren zijn de ambassadeurs van de gemeente. Ze zijn goed bekend en worden door bijna alle stads- en wijkbesturen ervaren als het aanspreekpunt van de gemeente. Het contact wordt door de besturen van de stads-, dorps en wijkbelangen als zeer positief ervaren. Het lukt bovendien goed om informatie tijdig te verstrekken aan de steden, dorpen en wijken, met name op het gebied van beleidsveranderingen.
– Besturen van de stads-, dorps- en wijkbelangen weten wie de contactwethouder is. Een vijfde van de besturen ervaren de wethouders als niet bereikbaar.
– Het organisatiegeld en het kwaliteitsgeld worden goed gewaardeerd.
Op de website www.sudwestfryslan.nl vindt u de evaluatie van het Kernenbeleid.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.