Deelname provincie in Windpark Fryslân stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark.

©Ton Visser/TV Bolsward

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale Staten zich uitspreken over de samenwerkingsovereenkomst. Als ook zij akkoord gaan, vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst uiterlijk plaats op 15 mei 2017.

De daadwerkelijke investering gebeurt op het moment dat met de bouw kan worden begonnen en de hele financiering van het project rond is, naar verwachting in de tweede helft van 2018.

Windpark Fryslân en de provincie ondertekenden op 7 november 2016 al een intentieverklaring, die eind november groen licht kreeg van Provinciale Staten.

De afgelopen maanden is onderzocht hoe de financiële deelneming van maximaal 127 miljoen euro precies vorm gegeven kan worden. Daarbij zijn ook externe deskundigen betrokken. De provincie kiest nadrukkelijk voor een minderheidsbelang in het windpark, maar wel met een bepaalde mate van zeggenschap om de publieke belangen te kunnen borgen.

‘Van en voor Fryslân’

Met zijn deelname in het Windpark Fryslân wil de provincie invulling geven aan zijn ambitie voor duurzame dorpen in de hele provincie. De provincie zal het rendement van zijn deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Ook zal de provincie initiatieven langs de IJsselmeerkust steunen. Het gaat dan met name om activiteiten op het gebied van toerisme en projecten die de lokale werkgelegenheid bevorderen.
Na realisatie van het windpark zullen de inwoners van de provincie en met name die van de kustgemeenten langs meerdere wegen meeprofiteren van het windpark. Zo komt er een Omgevingsfonds en zullen individuele burgers na realisatie van het windpark in 2021 in de gelegenheid worden gesteld om financieel deel te nemen in het windpark.

Nieuwe initiatieven

Gedeputeerde Sander de Rouwe is tevreden met de bereikte overeenkomst en de mogelijkheid tot deelname door individuele burgers in de toekomst. ‘Met de rendementen gaan we investeren in de Friese economie en kunnen we de regio compenseren. Deelname van de provincie in Windpark Fryslân past daarbij in ons streven om te komen tot 16 procent duurzame energieopwekking in Fryslân in 2020’.

Voor projectdirecteur Anne de Groot betekent de overeenkomst een inlossing van een belofte. ’De initiatiefnemers van het windpark hebben steeds aangegeven dat zij een windpark ‘van en voor Fryslân’ willen realiseren. Deze overeenkomst zorgt er voor dat een fors deel van de revenuen nu ook echt in Fryslân terecht komen’.

Het windpark

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 turbines, die in een clustervorm worden geplaatst. Met Windpark Fryslân realiseert de provincie bijna 60 procent van zijn taakstelling voor windenergie. Begin 2021 kan het windpark de eerste stroom leveren.

De komende tijd zal met de omgeving onderzocht worden hoe het windpark een stimulans kan zijn voor watersport en toerisme. Na realisatie zal het windpark worden opengesteld voor de recreatieve vaart en de visserij.

Meer informatie: www.fryslan.frl/windparkfryslan en www.windparkfryslan.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.