De Waegh Bolsward serveert voor kleintje Bolstjurrich

Tijdens de Heamieldagen is één van de vele terrassen er eentje van de Lions en de Rotary.

Zij zorgen ervoor dat ieder jaar de bezoekers van een natje en droogje worden voorzien. De opbrengst is dit jaar ook weer bestemd voor Bolstjurrich.

En met dat geld zorgt het bestuur van het Bolswarder straatfestival ervoor dat er ook in Huylckenstein en Bloemkamp optredens worden verzorgt door deelnemers die ook ’s middags in de stad zullen staan.