De vlag mag uit, zij zijn geslaagd

Vandaag kregen de onderstaande leerlingen van het Marne College, die een herkansing hadden vanwege de examens, te horen of ze geslaagd waren.

Zij mogen dus de vlag met tas eraan uithangen.

Atheneum
Jonah van Delden, Bolsward.

Havo
Jeroen Bekema, Bolsward; Janneke van den Berg, Wolsum; Hans de Jong, Parrega; Johanna Joustra, Witmarsum; Petra Smink, Winsum Fr.

Vmbo Theoretische leerweg
Tiny Bouma, Parrega; Sam Brouwers, Bolsward; Rein Flameling, Bolsward; Danny Pieters, Bolsward; Jelmar van der Ploeg, Bolsward; Aïsha Schuurman, Bolsward; Alyn Sijtsma, Workum; Esther de Vries, Bolsward.

Vmbo Gemengde leerweg
Hüseyin Akkus, Bolsward; Tiemen Brouwer, Blauwhuis.

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
Ruud-Jenno Bergsma, Sneek; Arjen Bogaard, Bolsward; Karin Bootsma, Bolsward; Daniël Bruinsma, Bolsward; Klaas Folkertsma, Wons; Harmen Hiemstra, Parrega; Nutcha Huisman, Makkum Fr; Rabina Majhi, Workum; Benjamin Roskam, Bolsward; Kevin Waterlander, Bolsward; Bart Wip, Burgwerd.

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
Jildou Attema, Workum.