De ruimte geven

Zo vlak voor Kerst zijn we weer terug van weggeweest. De column van de gezamenlijke kerken heeft een nieuw onderkomen gevonden, hier op TV Bolsward.

Het is fijn dat de stichting ons deze ruimte geeft. De verschillende columns in de Bolswarder werden veel gelezen en gewaardeerd. Nu hopen de leden van de Raad van Kerken Bolsward weer wekelijks om beurten een column te plaatsen.

De ruimte krijgen is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn zo’n 60 miljoen mensen op de vlucht. Wereldwijd zijn er zo’n 35 miljoen slaven. Wereldwijd gaat bijna een miljard mensen dagelijks met honger naar bed. Veel vrouwen worden onderdrukt en hebben niet dezelfde rechten als de mannen in hun omgeving. Jouw ruimte is niet vanzelfsprekend.

Een bekend zinnetje uit het Kerstevangelie is: ‘Omdat er voor hem geen plaats was in de herberg’. Een kort zinnetje, vaak verklaard doordat er in die dagen veel mensen op reis waren. Iedereen ging immers naar de stad waar hij of zij geboren was. Maar het zinnetje betekent meer. De wereld zit niet te wachten op Jezus. Het draait in de wereld om economie. De keizer wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden, zodat hij wist hoeveel belasting hij kon vragen. De wereld draait om machtige mensen, om rijke mensen. Die wereld zit niet te wachten op Jezus.

Naar Kerst toe realiseren we ons extra hoeveel vluchtelingen er zijn. Door acties voor de Voedselbank realiseren we ons hoeveel mensen net niet kunnen meekomen in onze economie. Daarom is een mooie Kerstgedachte: geef elkaar de ruimte. Laten we elkaar hulp en onderdak bieden. Laten we het de ander gunnen dat hij of zij kan meekomen in het leven.

Ds. Jaap van der Windt
Predikant Gasthuiskerk
Wilt u reageren: jgvanderwindt@planet.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.