De Nieuwe Afsluitdijk zorgt voor 450 banen in Súdwest-Fryslân

Voor de werkgelegenheid in Súdwest-Fryslân is de investering in de Afsluitdijk een prachtige kans. Het werk aan de Afsluitdijk zorgt tijdelijk voor zo’n 8530 tot 8710 banen.

Daarnaast gaat Súdwest-Fryslân uit van 430 tot 475 blijvende banen in de regio. Dit blijkt uit het onderzoek naar de Economische effecten van De Nieuwe Afsluitdijk. Dit onderzoek is afgelopen najaar gedaan door het bureau Ecorys.

“Deze kans grijpen we met beide handen aan! We hebben ‘goud in handen’ voor wat betreft de werkgelegenheid in de regio”, zegt wethouder Maarten Offinga. “We roepen ondernemers uit de regio, in de grond-weg-en waterbouw, dan ook op om zich in te schrijven voor het bidbook. Zodat zij straks mogelijk kunnen profiteren van het werk aan de Afsluitdijk”.

Een groot deel van de werkgelegenheid komt voort uit de beoogde verbreding van de sluis. In de toekomst kunnen grotere schepen de nieuwe sluis passeren. Dit moet extra opdrachten voor de werven in de regio gaan opleveren. Dit geldt zowel voor de bouw van nieuwe schepen, onderhoud en reparatie.

Bidbook met lokale ondernemers
Het effect van de werkzaamheden voor Súdwest-Fryslân en de regio kan gunstiger zijn als lokale ondernemers een deel van het werk aan de Afsluitdijk uit kan voeren. Súdwest-Fryslân wil zich er voor inzetten dat bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw hiervan kunnen profiteren. En roept ondernemers uit deze branche op zich in te schrijven voor het bidbook.

Ondernemers kunnen zich inschrijven voor het bidbook door een mail te sturen naar het e-mail adres. Of via een formulier op de website www.sudwestfryslan.nl

In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers . We gaan het bidbook aanbieden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Zo ziet de hoofdaannemer in een oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk.

Kans voor werkzoekenden
Ook wil Súdwest-Fryslân dat het werk aan de Afsluitdijk kansen biedt voor werkzoekenden.
“We willen dat de werkloosheid de komende jaren namelijk fors naar beneden gaat, van 9,3 % naar 5 %. Dit betekent elk jaar 390 nieuwe banen erbij. Het werk aan De Nieuwe Afsluitdijk moet hier een mooie bijdrage aan gaan leveren”, aldus wethouder Maarten Offinga.
De verschillende projecten zorgen ook voor tijdelijke werkgelegenheid in de regio. De verwachting is dat dit zo’n 200 tot 400 banen oplevert voor een periode van vier jaar.

Voor een deel hiervan – 2 tot 5 %, omgerekend 4 tot 20 arbeidsplaatsen – ziet Súdwest-Fryslân mogelijkheden voor mensen die nu een uitkering hebben. Zij krijgen een kans op tijdelijk werk en wellicht leidt dit tot doorstroming naar een vaste baan.

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.