De Hemdyk van slechtste weg naar mooiste weg

De Hemdijk, tussen Blauwhuis en Tjerkwerd, is al weer enige tijd in gebruik. Niets herinnert meer aan de tijd dat de weg bij een provinciale verkiezing het stempel ‘slechtste van Friesland’ kreeg.

Deze gedaanteverwisseling is vandaag gevierd. Met paard en wagen reed wethouder Durk Stoker met de genodigden naar de Hemdijk. Om daar over te stappen op een grote tractor. Duidelijker kan het verschil in belasting van de weg niet zijn.

Het toekomstbestendig maken van de weg begon al in 2016. Het was geen eenvoudige klus, onder andere door het verwijderen van het teerhoudende asfalt, het verstevigen van de fundering en het vervangen van de verouderde waterleiding. Tijdens de werkzaamheden moesten we ook rekening houden met de cultuurhistorische waarde van de dijk.

Dit jaar is de definitieve belijning aangebracht en zijn de bermen ingezaaid. “No is it sa fier dat wy it risseltaat sjen litte wolle”, zegt wethouder Durk Stoker. “Wy binne grutsk op ’e minsken dy’t dizze enoarme put oprêden ha. En tankber foar it geduld en begryp fan ’e omwenners. Dêrom wurdt it no heech tiid om eltsenien tank te sizzen.”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *