De Bron winnaar schoolkaatspartij Bolsward

Op woensdag 31 mei was de jaarlijkse kaatspartij voor de basisscholen van Bolsward. Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 14 parturen op ‘t Oordje.

De Sint Maarten leverde met 7 parturen de grootste afvaardiging. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag.

De finale in de winnaarsronde tussen De Blinker en De Bron 1  werd gewonnen door De Bron 1 op de stand 5-0 en 6-6. Hiermee werd het meisjespartuur Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke de schoolkaatskampioen van Bolsward.

De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten2  en Sint Maarten 5  werd gewonnen door Sint Maarten 2 op de stand 5-1 en 6-2.

Uitslag:

Winnaarsronde:

1e prijs:Cbs De Bron 1; Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke

2e prijs: OBS De Blinker; Hylke Bijlsma, Tymen Bijlsma en Jolle Ouderkerken

3e prijs: De Opbouw; Marije Kuperus, Luke Prinsen en Emy Draaisma

3e prijs:Cbs De Bron 2; Silvan Elzinga, Edwin Yska en Remco Yska

 

Verliezersronde:

1e prijs: Sint Maarten 2; Jurjen van Dalfsen en Joran Bouwknecht

2e prijs: Sint Maarten 5; Mariska Galema, Laas van Dalfsen en Ilona Palsma

 

Foto; staand v.l.n.r.  Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke van basisschool De Bron

Zittend v.l.n.r.; Tymen Bijlsma, Hylke Bijlsma en Jolle Ouderkerken van OBS De Blinker

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *