De ‘aaisikerstiid’ breekt aan

De Kievitseieren mogen wel worden gezocht maar niet worden meegenomen! Wat moet je doen als je denkt dat je het eerste ‘ljipaai’ gevonden hebt?

De vondst moet eerst via een sms-bericht gemeld worden bij de Bond Friese Vogelwachten, telefoonnummer Inge van der Zee: 06-11402591 of Henk de Jong: 06-51172174. Het eerste kievitsei gevonden in de provincie Fryslân wordt gemeld bij de Commissaris van de Koning. Het kievitsei dat daarna als eerste wordt gevonden, wordt gemeld bij de burgemeester van de gemeente waarin het kievitsei is gevonden. Wanneer je denkt de vinder te zijn van het eerste kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân, kun je je melden bij de gemeente, afdeling Kabinet, telefoon 14 0515.

Buiten kantooruren kun je jouw vondst mailen naar: of met vermelding van jouw gegevens en jouw telefoonnummer.

Voor het melden van het eerste kievitsei aan de burgemeester gelden vier voorwaarden:

de vondst moet gemeld zijn bij de BFVW;
het ei moet in de gemeente Súdwest-Fryslân gevonden zijn;
de vinder is in het bezit van een eizoekerskaart en een nazorgpas;
het ei is niet gevonden in een beschermd gebied.

De vinder van het ei wordt, na goedkeuring van de BFVW, uitgenodigd op het gemeentehuis in Sneek en ontvangen door de burgemeester.

Meer informatie vind je op de website van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW).

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Geef een antwoord