Dalende bezoekersaantallen doen Vitaloo de das om

Dalende bezoekersaantallen en een tekort in de begroting maken dat het college van burgemeesters en wethouders af willen van het zwembad in Bolsward.

Eerder al dreigde sluiting van het zwembad maar werd Vitaloo nog gered door de stichting Ons Zwembad. Drie jaar na de vaststelling van de zwembadvisie moet er een nieuw bestuur voor de stichting ONS Zwembad worden gezocht en vrijwilligers worden aangetrokken. Dit heeft er toe geleid dat de bezuinigings-taakstelling op zwembad Vitaloo (vanaf 2016 een structurele bezuiniging van € 93.140,-) nooit is gehaald. Hierdoor heeft het college twee keer een compensatievergoeding betaald aan Optisport Bolsward BV.

In 2012 kwamen er nog 62.419 mensen naar het zwembad in Bolsward. In 2017 was dit aantal gedaald tot 39.521.  In 2002 werd het zwembad 100.012 keer bezocht.

De bezoekersaantallen laten volgens het college geen rooskleurig beeld zien. Na vaststelling van de zwembadvisie heeft de bevolking van Bolsward e.o. zwembad Vitaloo niet massaal bezocht.  Het college vraagt zich dan ook af hoe groot het draagvlak is van de bevolking van Bolsward e.o. voor Vitaloo.

Op dit moment is Sporthart Bolsward druk bezig met het werven van nieuwe bestuursleden voor de stichting. Het is gelukt om een nieuwe secretaris/penningmeester en een vrijwilligerscoördinator te vinden. Naar een voorzitter en algemeen lid wordt nog gezocht. Sporthart Bolsward verwacht niet dat voor de zomer 2018 het aantal vrijwilligers op volle sterkte zal zijn. Dit zal inhouden dat Optisport Bolsward BV in het najaar 2018 opnieuw bij de gemeente zal aankloppen voor een
compensatievergoeding. Door het inzetten van personeel kan immers niet worden voldaan aan de bezuinigingstaakstelling.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.