Cursus Gastheer/vrouw Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

Oudemirdum – De cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân van Bezoekerscentrum Mar en Klif gaat 17 januari 2017 weer van start.

Iedereen kan zich vanaf nu weer inschrijven bij info@marenklif.nl. In drie cursusmiddagen en een dagexcursie doen cursisten veel kennis op over het nationaal landschap. De ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en cultuurgeschiedenis krijgen ruimschoots aandacht. De cursus is ontwikkeld voor de toeristisch recreatieve sector, maar is ook toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Doel is om het unieke landschap van de eigen woon- en werkomgeving beter te leren (her)kennen. Daarnaast is de interessante gebiedsinformatie goed door te vertellen aan derden, bijvoorbeeld gasten, toeristen en bezoekers.

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Zuidwest-Fryslân is een van onze twintig Nationale Landschappen die ons land kent. Het bijzondere van nationale landschappen is dat  ze een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen bieden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de prachtige IJsselmeerkust. De titel Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.

Inhoud cursus

In vier cursusmiddagen en een prachtige dagexcursie (per bus) worden cursisten geïnformeerd over de organisatie, ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Cursisten leren het landschap als het ware te ‘lezen’. Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kenmerken, sporen, overblijfselen en natuurwaarden? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? Cursisten ontvangen diverse documenten, boeken en ander voorlichtingsmateriaal voor eigen gebruik. Gedurende de cursus krijgen de cursisten een kleine werkopdracht over de eigen woonomgeving.

Wat betekent dit voor de cursist

Cursisten worden opgeleid tot gastheer van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De cursus zorgt voor een verdieping, verbondenheid, samenwerking en kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn eventuele bedrijf of organisatie met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Tijdens de cursusmiddagen, cursusopdrachten, werkbezoeken, veldpractica en excursie leren cursisten elkaar goed te leren kennen. Naast het reguliere studieprogramma wordt er jaarlijks een netwerkbijeenkomst of kleine excursies of veldstudiedag georganiseerd. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat en het gastheerschap gevelbordje Ambassadeur van het Landschap. Daarom spreken we over gastheren, gastvrouwen of gebiedsambassadeurs. De reacties van cursisten van voorgaande jaren zijn bijzonder positief. Naast de verdieping in en over het landschap is ook de kennismaking erg belangrijk waarbij cursisten de verbinding en de samenwerking voor nu en de toekomst zoeken.

Wanneer en waar?

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddagen* op 17 en 31 januari en 14 februari (excursie dag) en op 28  februari (slotbijeenkomst en netwerkmiddag) 2017. De eerst bijeenkomst op 17 januari start in Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum, de rest van de locaties wordt later bekend gemaakt. De kosten per deelnemer zijn €150,- (incl. BTW). Per cursus kunnen maximaal 25 deelnemers inschrijven. Meer informatie over de cursus verkrijgbaar bij Geertje Bouma-Posthuma (coördinator) 06-17878546  /info@marenklif.nl. Kijk voor meer informatie www.marenklif.nl of Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.