Corrie de Groot begraven

Twee schapen, zijn racefiets en de kar met twee melkbussen stonden in de Broerekerk tijdens de rouwdienst voor Stadsboer Corrie de Groot.

Hij was 86 jaar geleden in diezelfde kerk gedoopt en nu werd zijn wens vervuld om in deze kerk zijn uitvaart te houden.  Het was Corrie zelf die op 37 jarige leeftijd aan het bestuur van Bolswardia meedeelde dat “sien plekje in ut elftal” maar naar die jongen van De Haan moest gaan. Het was “die jongen van De Haan” die nu niet links half bij Bolswardia stond, maar als dominee de levensloop van Boer Corrie beschreef. Filmverslag bij lees meer Na afloop van de dienst werd Corrie nog één keer langs de bijzondere plekken in de stad gereden. Als eerste werd zijn boerderij aangedaan. Via het kantoor van de Rijwiel 11 steden, zijn geboortehuis op It Skilwyk, “de stoel bij Kroontsie” de fietsenmaker waar hij altijd de start bekeek nadat hij niet meer de 11 steden kon fietsen, langs de startstreep van de rijwiel 11 steden, die hij 50 keer passeerde.


Geef een antwoord