Corporaties, huurders en gemeente: afspraken over sociaal wonen  

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘raamovereenkomst sociaal wonen’. “Daarin leggen we vast dat we ieder jaar met elkaar prestatieafspraken maken”, zegt wethouder Stella van Gent.

Het is voor het eerst dat gemeente, sociale verhuurders én huurdersorganisaties jaarlijks onderling uitspreken welke doelen zij met elkaar nastreven. “Mooi dat ook de huurders mee aan tafel zitten”, aldus Van Gent. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Een ander belangrijk thema is wonen voor bijzondere doelgroepen, met zorg aan huis. Van Gent: “Verder bespreken we de voortgang van bouwprojecten, sloop, de huisvesting van statushouders, het afstoten woningen en zo meer.”

Intensieve samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties is nodig om er voor te zorgen dat er in Súdwest-Fryslân voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn van goede kwaliteit. “Daarnaast stellen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente een Agenda Duurzame Woningvoorraad  op”, zegt Van Gent. “Daarin maken we afspraken over hoe de corporaties hun sociale huurwoningen energieneutraal denken te maken.”

Fotobijschrift: De handtekeningen worden gezet, door onder anderen directeur-bestuurder Jeriça Hartholt van Accolade, wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân, directeur-bestuurder Jan Huisman van Woningcorporatie Wonen Zuidwest-Friesland en Minne van Oosten van Huurdersvereniging Sneek.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.